page

newyddion

Mae straen newydd o Covid-19 darganfuwyd firws yn Bafaria, de'r Almaen, ac mae tystiolaeth ragarweiniol yn awgrymu bod y straen yn wahanol i'r hyn sy'n hysbys.

Cafwyd hyd i'r straen mewn tref yn Bafaria. Credir bod straen newydd o'r firws wedi'i ganfod mewn 35 o'r 73 o bobl y cadarnhawyd eu bod wedi'u heintio, gan gynnwys cleifion a staff meddygol, mewn ysbyty mewn tref sgïo yn Berlin. Mae'r ysbyty wedi anfon samplau firws i Berlin i'w dadansoddi ymhellach.

Dywedodd gweinidogaeth iechyd yr Almaen y bydd hefyd yn cryfhau goruchwyliaeth y bydd coronavirus yn ymddangos yn amrywiaethau, gan gynnwys cryfhau gwaith dilyniannu a dadansoddi genynnau firws, y targed yw samplau achos a gadarnhawyd 5% ar gyfer dilyniant, er mwyn gafael yn well ar amrywiad y firws, mae yna benodol. canolbwyntio ar y firws, bydd yn cyflymu'r cyflymder trosglwyddo ac yn gwneud symptomau cleifion yn fwy difrifol.

Bydd y Canghellor Angela Merkel yn cwrdd â llywodraethau’r wladwriaeth i drafod ymateb cyflym i’r achosion, gan adael y posibilrwydd o ymestyn cau dinasoedd sydd i fod i ddod i ben ddiwedd y mis.

Adroddodd yr Almaen ddydd Llun 7,141 o achosion newydd a 214 yn fwy o farwolaethau, gan ddod â chyfanswm yr achosion a gadarnhawyd i fwy na 2.05 miliwn a mwy na 47,000 o farwolaethau.


Amser post: Ion-22-2021