page

newyddion

Mae'r byd yn barod ar gyfer y Covid-19 pandemig ac mae angen iddo gymryd camau mwy pendant ac effeithiol i leihau’r difrod cyffredinol a achosir gan y pandemig, meddai’r Tasglu Annibynnol ar Baratoi ac Ymateb Pandemig, dan arweiniad Sefydliad Iechyd y Byd, mewn adroddiad a ryddhawyd ddydd Llun.

Dyma'r ail adroddiad cynnydd gan y panel annibynnol. Dywed yr adroddiad fod bylchau mewn parodrwydd ac ymateb i bandemig, a bod angen newidiadau.

Dywed yr adroddiad fod angen gweithredu mesurau iechyd cyhoeddus a all gynnwys y pandemig yn llawn. Rhaid parhau i weithredu mesurau fel canfod achosion yn gynnar, olrhain cyswllt ac ynysu, cynnal pellter cymdeithasol, cyfyngu ar deithio a chasgliadau, a gwisgo masgiau wyneb ar raddfa fawr, hyd yn oed pan fydd brechu yn cael ei hyrwyddo.

Ar ben hynny, rhaid i'r ymateb i'r pandemig unioni yn hytrach na gwaethygu anghydraddoldebau. Er enghraifft, dylid atal anghydraddoldebau o fewn a rhwng gwledydd o ran mynediad at offer diagnostig, triniaeth a chyflenwadau sylfaenol.

Dywed yr adroddiad hefyd fod angen i'r systemau rhybuddio cynnar pandemig byd-eang presennol symud yn gyfoes ac i'r oes ddigidol er mwyn galluogi ymatebion cyflym i risgiau pandemig. Ar yr un pryd, mae lle i wella methiant pobl i gymryd o ddifrif risgiau dirfodol y pandemig a methiant WHO i chwarae ei rôl ddyledus.

Mae'r Panel Annibynnol o'r farn y dylai'r pandemig weithredu fel catalydd ar gyfer newid sylfaenol a systemig mewn parodrwydd ar gyfer digwyddiadau o'r fath yn y dyfodol, o'r gymuned i'r lefel ryngwladol. Er enghraifft, yn ogystal â sefydliadau iechyd, dylai sefydliadau mewn gwahanol feysydd polisi hefyd fod yn rhan o barodrwydd ac ymateb pandemig effeithiol; Dylid datblygu fframwaith byd-eang newydd i gefnogi, ymhlith pethau eraill, atal ac amddiffyn pobl rhag pandemigau.

Sefydlwyd y Grŵp Annibynnol ar Barodrwydd ac Ymateb Pandemig gan Gyfarwyddwr Cyffredinol WHO yn unol â phenderfyniadau perthnasol Cynulliad Iechyd y Byd ym mis Mai 2020.


Amser post: Ion-22-2021